Thursday, 25 September 2014

Anda Pasti Terkejut Lihat Pengemis Tua Ini

Anda akan terkejut bila mengetahui pendapatan yang diraih oleh pengemis tua ini. Beliau mendapat kira-kira $ 1600 - $ 1700 sebulan secara purata dengan hanya mengemis di jalanan. Wang ini telah membantu beliau membayar untuk pendidikan kolej 3 ahli keluarganya dan juga untuk membina rumah untuk keluarganya.  

Beliau sangat di kenali di pejabat pos ini kerana dia mempunyai banyak wang tunai, beliau juga meminta bantuan kakitangan pejabat pos untuk mengira semua wang setiap bulan. Beliau juga memberi mereka 100 Yuan sebagai tips.


View the original article here

No comments:

Post a Comment